Gratis snabb leverans för beställningar över 119 € i Europa - Global Shipping

0

Din vagn är tom

Uppförandekod

Hörnstenarna i Weekendbees etiska principer är våra medarbetare, vår verksamhet och vårt ansvar.

Weekendbee verkar i en snabbväxande affärsmiljö, där utmaningar ställs både av ständigt föränderliga områden inom ansvarsfullt företagande och av produktionskedjor i flera steg.

Vårt folk:

Utan duktiga och motiverade medarbetare skulle det inte finnas någon Weekendbee. Därför är det av yttersta vikt för oss att hälsa och säkerhet för våra anställda är en prioritet i allt vi gör. Vi ger våra medarbetare högkvalitativ företagshälsovård och uppmuntrar aktivt och självstyrt välbefinnande genom att erbjuda stöd till bland annat idrotts- och kulturaktiviteter.

Vi tror att genom att anställa de bästa människorna och ge dem friheten och ansvaret att utnyttja sina kunskaper på bästa sätt, kommer Weekendbee också att lyckas.

Vi inser utmaningen att öka mångfalden i vår verksamhet och försöker aktivt ta hänsyn till detta i vår rekrytering och partnerval.

Hörnstenarna i vårt ansvar gentemot våra anställda är:

 • Respektera mångfald och lika möjligheter och fördöma trakasserier
 • Följ arbetslagstiftningen och respektera kollektivavtal
 • Våra medarbetare har fulla och lika möjligheter att utveckla sin egen professionella kompetens
 • Vi fördömer starkt barnarbete och tvångsarbete. Vi förväntar oss att våra leverantörer delar dessa värderingar och agerar därefter.
Vår verksamhet:

Områden för ansvarsfull verksamhet inkluderar supply chain management och arbete med olika intressenter såsom frivilligorganisationer. Som ett snabbt växande Company förändras Weekendbees intressenter ständigt och vi inser behovet av att utveckla ett högkvalitativt partnerskap med alla intressenter.

Vår ledstjärna är inte att maximera vinsten på kort sikt, utan att sträva efter Sustainable, långsiktiga och lönsamma affärer. Vi tror att det också är så vi servar alla våra intressenter, från anställda till kunder och leverantörer.

Vi inser att marknadsföring av ansvarsfullt tillverkade produkter också kräver förstklassigt ansvar från Weekendbee som Company. Det är därför vi har satt transparens i hjärtat av Weekendbees ansvarsfulla affärsmetoder.

Vi vill också pressa ut ansvarsfull tillverkning från våra leverantörer och på vår hemsida avslöjar vi öppet varje tillverkares Sustainability .

Hörnstenarna för Sustainability i vår verksamhet är:

 • Vi agerar öppet och transparent
 • Vi följer lagar och förordningar
 • Vi respekterar våra partners och arbetar tillsammans på ett ömsesidigt fördelaktigt sätt
 • Vi respekterar våra värderingar ansvar, mod, vänlighet och respekt för våra intressenter och våra partners.
Vårt ansvar:

Ansvar är ett brett begrepp och betyder som sådant ingenting utan ytterligare förtydligande. I all vår kommunikation försöker vi alltid vara tydliga med vad vi menar när vi pratar om Sustainability.

Förutom ansvarsfullt tillverkade produkter strävar vi efter exemplarisk Sustainability i vår egen verksamhet.

Hörnstenarna för Sustainability är:
 • Våra etiska värderingar bygger på FN:s mänskliga rättigheter och respekt för dem. Vi förbinder oss också till och kräver att våra partners åtar sig att respektera FN:s mänskliga rättigheter och FN:s internationella arbetsorganisations (ILO) konvention.
 • Vi strävar efter att lämna ett så litet koldioxidavtryck som möjligt i vår verksamhet. Vi övervakar och rapporterar vårt årliga koldioxidavtryck i vårSustainability .
 • Vår verksamhet bygger på ett åtagande attkoldioxidneutral verksamhet praxis. Utsläpp som vi inte kan eliminera kompenseras i Gold Standard-certifierade projekt eller lokala finska projekt.
 • Vi vill vara en föredömlig företagsmedborgare