Weekendbee företag

Företaget bakom webbplatsen är Weekendbee Oy, ett finskt företag.

Företagets ID: FI29180236

Postadress (ingen försäljning, leverans eller inkasso):

Weekendbee Oy

Risto Rytin slips 33

00570 Helsingfors

Finland

Telefon/Whatsapp : +358405503400

info@weekendbee.com

Lageradress (ingen försäljning, leverans eller hämtning):

Helsingfors

Boomerang Distribution OÜ/Weekendbee
PL 7420
00002 HELSINGFORS

Finland

Telefonnummer för inkommande leveranser: +358-40-9009800

Tallinn

Boomerang Distribution/Weekendbee
Aasa tee 1
Loo
74201 Jõelähtme
ESTLAND
portarna 27-31

Telefon nummer för inkommande leveranser:  +372 56110409

Faktureringsadress:

WeekendBee Oy
29180236
PL 100
80020 Kollektor Scan
Elektronisk faktureringsadress:
(EDI/OVT-identifierare)
003729180236
Operatörens ID
003721291126
Operatör
Maventa