Bluesign systempartner - lösning för ett varumärke för hållbar textilproduktion

Systematiskt tillvägagångssätt

Det oberoende bluesign®-systemet har ett unikt tillvägagångssätt för att minimera miljöpåverkan genom hela produktionsprocessen. Den så kallade Input Stream Management säkerställer att alla ämnen och råvaror som används under hela produktionsprocessen kontrolleras redan före produktionen. Med andra ord: I stället för att testa färdiga produkter tillämpas bluesign®-systemet redan när produktionen inleds. Detta innebär att leverantörer, tillverkare, återförsäljare och varumärken måste genomgå rigorösa tester för att kontrollera att bluesign®-kriterierna uppfylls.

Minimering av riskerna för konsumenter och miljö

Bluesign®-systemets fokus garanterar att hållbara ingredienser används i en ren process och att man i slutändan får en säkert tillverkad produkt. Som ett resultat av detta förvaltar textilindustrin naturresurserna på ett sunt och ansvarsfullt sätt, minskar vatten- och luftutsläppen, förbättrar behandlingen av avloppsvatten och minskar i allmänhet sitt ekologiska fotavtryck.

Med denna helhetssyn förenar bluesign®-systemet alla partner inom textilindustrin för att förverkliga en miljövänlig och hållbar textilproduktion över hela världen.

De 5 bluesign®-principerna

Bluesign®-systemet bygger på fem principer:

  • Resursproduktivitet
  • Konsumenternas säkerhet
  • Utsläpp av vatten
  • Luftutsläpp
  • Hälsa och säkerhet i arbetet

Bluesign®-kriterierna

Bluesign®-systemet definierar konkreta kriterier för varje produktionsnivå baserat på omfattande riskbedömningar. I enlighet med de fem principerna säkerställer dessa kriterier maximal hållbarhet längs hela den textila försörjningskedjan:

  • Kriterier för ingredienser
  • Kriterier för tillverkningsprocesserna
  • Kriterier för färdiga produkter
Läs mer om bluesign®-systemet från bluesign® webbplats