Pure Waste's bæredygtighed

Vi forventer, at de mærker, vi vælger i vores kollektion, opfylder vores bæredygtighedskriterier. Vores kriterier består af handlinger, der tager hensyn til miljø, sociale forhold og klima. Her er, hvordan Pure Waste opfylder vores kriterier:

Miljø:

Mærket anvender miljømæssigt foretrukne råvarer til mere end 70 % af sin volumen.

 • Pure Waste-stoffer er fremstillet af 100 % genbrugsmaterialer. De er en blanding af to materialer: bomuld indsamlet fra syfabrikker eller fra kasseret tøj og polyester fremstillet af genbrugte PET-flasker.

  Mærket rapporterer om gennemførelsen af sin miljøpolitik i forbindelse med de "våde processer" i produktionscyklussen, såsom blegning og farvning af råmaterialer

  • Pure Waste farver ikke sine produkter. Bomulden, som Pure Waste indsamler, kommer fra restbomuldsrester fra syfabrikker og kasserede beklædningsgenstande, og farven på det fremtidige produkt bestemmes af det indsamlede affald, så der er ikke behov for at bruge farvestoffer. Det endelige stof vaskes med giftfrie enzymer, og Pure Waste bruger ingen kemikalier på noget tidspunkt i produktionen.

  Mærket har elimineret mindst tre mistænkelige kemikaliegrupper, såsom ftalater eller perfluorerede kemikalier fra hele produktionen

  • Pure Waste anvender ikke skadelige kemikalier på noget tidspunkt i produktionen. Alle deres råmaterialer kommer også fra fabrikker, der overholder REACH-lovgivningen. REACH forbyder bl.a. brugen af azofarvestoffer, formaldehyd, krom, cadmium og nikkel. Alle færdige materialer opfylder REACH-reguleringen, og de færdige produkter er også PFC-frie.

  Mærket oplyser, hvor stor en procentdel af dets forbrugeremballagematerialer der er vedvarende eller fremstillet af genbrugsmaterialer, og mærket gennemfører konkrete politikker, der har reduceret miljøpåvirkningen fra deres emballagematerialer

  • Pure Waste bruger kun genbrugspap og genbrugsplast i sin emballage. De pakker heller ikke deres produkter i individuelle plastikposer, men bruger større poser, der kan rumme 10 til 15 produkter. I 2020 begyndte de også at bruge genbrugspapkasser til transport, hvilket har hjulpet dem med at reducere deres papforbrug med 70 % om året.

  Mærket tilskynder til produkternes levetid ved at tilbyde livstidsgaranti, reparationsservice eller støtte returnering eller genbrug af tøj

  • Pure Waste tilbyder gode plejeanvisninger til sine produkter for at forlænge tøjets levetid. Pure Waste indsamler alt Pure Waste-tøj, der har nået slutningen af sin levetid, tilbage. I 2020 indsamlede de alt det returnerede tøj og genanvendte det til nyt stof som en del af Telaketju II-projektet. I 2021 blev disse stoffer lavet til testprodukter, og denne udvikling vil fortsætte i fremtiden.

  Mærket støtter miljø-NGO'er eller andre organisationer til fremme af miljømæssig bæredygtighed

  • Pure Waste støtter den finske sammenslutning for naturbeskyttelse (Suomen luonnonsuojeluliitto). De er en national ngo, der fremmer biodiversitet, bæredygtig levevis, miljøbeskyttelse og bevarelse af kulturarven.

   Sociale forhold:

    Disse sociale forhold revideres af tredjeparter (For operationer uden for EU)

    • De fabrikker, som Pure Waste benytter, revideres af BSCI (Business Social Compliance Initiative) for at sikre, at normer vedrørende arbejdsvilkår, bedste praksis og produktkvalitet overholdes.

    Origin af materialer, design og fremstilling deles åbent

    • Pure Waste har offentliggjort en komplet liste over deres leverandører, der viser fabrikken og den nøjagtige adresse for hver produktgruppe. Deres team i Helsinki er ansvarlig for produktdesignet.

    Mærket følger indkøbspraksis, der muliggør levestandardlønninger og gode arbejdsvilkår, såsom langvarige relationer med fabrikker og koncentration af produktionen på et begrænset antal fabrikker

    • Pure Waste-fabrikker overholder lokale love, herunder FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder. De sikrer også, at standarderne overskrides og ikke blot opfyldes. Pure Waste besøger jævnligt deres fabrikker og støtter loven om virksomheders sociale ansvarlighed. Alle arbejdere på fabrikken får en fair og lige løn. Pure Waste sikrer, at alle medarbejdere får en rimelig løn, der ligger over mindstelønnen. Arbejdstagerne har ansættelseskontrakter og bliver betalt hver måned. Pure Waste betaler også sine arbejderes sociale bidrag og serverer dem mad. Alle medarbejdere tilbydes rimelige arbejdstider og et rimeligt arbejdsmiljø. Det er vigtigt for Pure Waste, at alle medarbejdere bliver behandlet retfærdigt, og at der bliver taget hånd om deres trivsel på arbejdspladsen.

    Åben liste over direkte leverandører, der tilsammen har bidraget til mere end 90 % af indkøbsvolumen

    • Pure Waste deler åbent oplysninger om sine fabrikker og er også åben omkring de mængder, der produceres i disse lande. Du kan finde den fulde liste her.

    Produktion af rent affald sker mest i lavrisikolandene Indien og Bangladesh, men også i Finland og Estland. Fabrikken i Sydindien er BSCI-revideret (Business Social Compliance Initiative), og dens ejer er en af Pure Waste's aktionærer, hvilket har sikret et sikkert og pålideligt partnerskab. De har også startet Pure Waste India i Indien for at muliggøre et tættere samarbejde. Fabrikken i Bangladesh er også BSCI-revideret, og bygningerne har obligatoriske Accord- og Alliance-certificeringer.
    Pure Waste forpligter sig ikke offentligt til et benchmark for levestandardlønninger med definerede lønninger pr. produktionsregion eller fabrik og støtter ikke sociale NGO'er eller andre organisationer til fremme af social bæredygtighed.

    Klima:

    Har mærket oplyst det årlige absolutte klimafodaftryk for sine "egne aktiviteter", og har det opnået en samlet absolut reduktion af klimafodaftrykket i forhold til resultatet af det foregående rapporteringsår?

    • Pure Waste formåede at reducere sit samlede klimafodaftryk fra 2019 til 2020 med 10 %. Deres mål er at være CO2-neutrale i 2025 ved at finde den bedste kompenserende metode inden 2023. Ifølge den nye beregning af miljøpåvirkningen bruger de også 99,9 % mindre vand, og deres kulstofemissioner er ca. 50 % lavere end lignende produkter fremstillet af jomfruelige materialer.

    Er mindst 50 % af den elektricitet, som mærket bruger, genereret fra vedvarende ressourcer som f.eks. vind- eller solenergi?

    • Mere end 50 % af den energi, som Pure Waste bruger, kommer fra vedvarende energikilder. Vindkraft er en af de vigtigste energikilder i fabriksområdet, og Pure Waste har også planer om at installere solpaneler på fabrikkens tag. Pure Waste-kontorerne bruger 100 % vedvarende elektricitet.

    Pure Waste's historie, værdier og bæredygtighed

    Pure Waste er en pioner inden for genanvendelse af tekstiler med base i Helsinki. De fremstiller produkter af 100 % genbrugte stoffer og gemmer i det mindste noget af den ubrugte bomuld. Pure Waste's råmateriale er affald fra tekstilindustrien. Affaldet genanvendes mekanisk til garn, stof og beklædningsgenstande af høj kvalitet. Pure Waste-produkterne er fremstillet af 100 % genbrugsfibre og indeholder 60 % genbrugte bomuldsfibre og 40 % polyesterfibre fra genbrugsflasker. Deres genbrugte tekstiler tilbyder samme kvalitet og samme komfort som sammenlignelige produkter fremstillet af jomfruelige materialer.

    Pure Waste begrænser ikke brugen af genbrugsmaterialer til stoffer eller tøj. Alle råmaterialer, de bruger, er 99 % genanvendte. De genbruger alt muligt, lige fra papkasser til poser, og deres mål er at holde fremstillede produkter i brug så længe som muligt, før de genbruger dem til nye produkter.

    Pure Waste ønsker at være pionerer ved at tale om emissioner fra tekstilindustrien, og du kan finde emissionstal for vand (H2O) og kulstoffodaftryk (CO2e) for hvert produkt ved siden af produktet i deres online shop.De lægger også vægt på gennemsigtighed i alle deres aktiviteter og opfordrer til en åben diskussion med alle. Det er også vigtigt for Pure Waste at opretholde en kultur med løbende læring og udvikling. De siger, at de allerede har opnået meget, men de er på ingen måde færdige.

    Pure Waste, dets fabrikker eller stoffer har også opfyldt kriterierne for disse certificeringer:

    Alle produkter:

    • GRS - (Global Recycled Standard) certifikat
    • SEDEX - global samarbejdsplatform for tjenesteudbydere inden for etisk handel, der er dedikeret til at forbedre arbejdsvilkårene i de globale forsyningskæder
    • BSCI - (Business Social Compliance Initiative) certifikat