Organická bavlna

Ekologická bavlna je bavlna, která je pěstována a certifikována podle norem ekologického zemědělství. Její produkce udržuje zdraví půdy, ekosystémů a lidí tím, že využívá přirozené procesy namísto umělých vstupů. Důležité je, že ekologické pěstování bavlny neumožňuje používání toxických chemikálií ani GMO (geneticky modifikovaných organismů). Namísto toho kombinuje tradici, inovace a vědu ve prospěch společného životního prostředí a podporuje dobrou kvalitu života všech zúčastněných.

Pěstování bavlny má významný dopad na životní prostředí a ekosystém. Současné metody produkce bavlny jsou z hlediska životního prostředí neudržitelné. Nejvýznamnější dopady na životní prostředí má používání agrochemikálií, hnojiv a pesticidů a spotřeba vody. Ekologická bavlna je mnohem šetrnější k životnímu prostředí.

Výhody ekologické bavlny

Dopady na půdu, ovzduší a vodu: Pěstování organické bavlny nepoškozuje půdu a má menší dopad na ovzduší. Spotřeba vody je dokonce o 91 % nižší než u konvenční bavlny. Do vody se nedostávají žádné škodlivé chemikálie. Také spotřeba energie je o 62 % nižší.

Ekologická bavlna: Ekologické: používání geneticky modifikovaných organismů (GMO) je přísně zakázáno.

Žádné pesticidy a jiné toxické chemikálie: K hubení škůdců se používají přírodní repelenty získané z rostlin.

Bezpečná práce:Pěstování ekologické bavlny zajišťuje bezpečnost zemědělců a jejich rodin. Nejsou vystaveni působení toxických chemikálií na poli ani prostřednictvím potravin a vody. Znamená to také, že zemědělci pěstují více než jednu plodinu, což doplňuje jejich potraviny a příjmy.

Pěstování ekologické bavlny má o více než 90 % nižší emise skleníkových plynů než pěstování konvenční bavlny.

Nadace Fairtrade Foundation vytvořila vlastní značku pro fairtradovou bavlnu. Fairtrade podporuje udržitelnou produkci bavlny a je jediným standardem, který poskytuje ekonomické výhody prostřednictvím garantované fairtradové minimální ceny a dodatečné fairtradové prémie pro pěstitele bavlny na semeno.