Norma pro organický obsah - OCS100

Norma pro organický obsah - OCS100

Norma pro organický obsah (OCS100) se vztahuje na všechny nepotravinářské výrobky obsahující 95-100 % organického materiálu. Ověřuje přítomnost a množství organického materiálu v konečném výrobku a sleduje tok surovin od jejich zdroje až po konečný výrobek.

OCS 100 se opírá o ověření třetí stranou, které potvrzuje, zda konečný výrobek obsahuje přesné množství daného ekologicky vypěstovaného materiálu. Systém OCS umožňuje transparentní, konzistentní a komplexní nezávislé hodnocení a ověřování tvrzení o obsahu ekologických surovin na výrobcích. OCS 100 se vztahuje na zpracování, výrobu, balení, označování, obchodování a distribuci výrobku, který obsahuje nejméně 95 % certifikovaných "ekologických" materiálů. Lze jej použít jako nástroj pro obchodování mezi podniky, který jim poskytne prostředky k zajištění toho, že prodávají kvalitu a dostávají to, za co platí.

Více informací o podrobných kritériích OCS naleznete na adresewebových stránek Textile Exchange.