EMAS

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je dobrovolný systém environmentálního řízení pro podniky a organizace, který jim umožňuje hodnotit, vykazovat a zlepšovat jejich environmentální výkonnost. Byl vyvinut Evropskou komisí a vychází z mezinárodních environmentálních systémů, jako je ISO 14001; environmentální systém a -reporting. Společnosti zapojené do systému EMAS neustále snižují emise a odpady ve svém podnikání a také minimalizují využívání přírodních zdrojů a energie.

Zkratka EMAS znamená:

  • .EMAS podporuje organizace při hledání správných nástrojů ke zlepšení jejich environmentálního chování. Zúčastněné organizace se dobrovolně zavazují hodnotit a snižovat svůj dopad na životní prostředí.
  • DůvěryhodnostOvěřování třetí stranou zaručuje externí a nezávislý charakter registračního procesu EMAS.
  • TransparentnostDůležitým aspektem systému EMAS je poskytování veřejně dostupných informací o vlivu činnosti organizace na životní prostředí. Organizace dosahují větší transparentnosti jak navenek prostřednictvím environmentálního prohlášení, tak uvnitř organizace díky aktivnímu zapojení zaměstnanců.

Společnosti a organizace, které se zavázaly k EMAS, mohou používat logo EMAS a certifikát EMAS.

Přečtěte si více informací z mezinárodního systému EMAS webové stránky.