Certifikace B Corp

Certifikace B Corp

Certifikace B Corporation přesahuje rámec certifikace na úrovni produktů nebo služeb. Certifikace B Corp je jedinou certifikací, která měří celkový výkon společnosti v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí.

Hodnocení B Impact Assessment posuzuje, jaký dopad má provoz a obchodní model společnosti na pracovníky, komunitu, životní prostředí a zákazníky. Certifikace B Corp prokazuje, že podnik splňuje nejvyšší standardy ověřeného výkonu - od dodavatelského řetězce a vstupních materiálů až po charitativní příspěvky a zaměstnanecké výhody.

Pozitivní dopad je podpořen požadavky na transparentnost a odpovědnost. Certifikace B Corp neprokazuje pouze to, v čem společnost vyniká nyní - zavazuje společnost k dlouhodobému zohledňování dopadu na zainteresované strany tím, že jej zabuduje do právní struktury společnosti.