0

Vognen din er tom

Rent avfall Bærekraft - produktside

Miljø

Rene avfallsstoffer er laget av 100% resirkulerte materialer. De er en blanding av to materialer: bomull samlet fra syfabrikker eller fra kasserte klær, og polyester laget av resirkulerte kjæledyrflasker. Rent avfall farger ikke produktene sine eller bruker skadelige kjemikalier på noe produksjonsstadium. Alle råvarene deres kommer også fra fabrikker som er i samsvar med lovgivning om rekkevidde.

Sosiale forhold

Produksjon av ren avfall skjer mest i land med lav risiko India og Bangladesh, men også i Finland og Estland. Fabrikkene som brukes av rent avfall blir revidert av BSCI (Business Social Compliance Initiative) for å sikre at normer angående arbeidsforhold, beste praksis og produktkvalitet følges.Rene avfallsfabrikker er i samsvar med lokale lover, inkludert FNs universelle menneskerettighetserklæring. Rent avfall besøker regelmessig fabrikkene sine og støtter loven om samfunnsansvar.

Klima

Rent avfall klarte å redusere det samlede karbonavtrykket med 10% fra 2019 til 2020. Målet deres er å være karbonnøytralt innen 2025 ved å finne den beste forskyvningsmetoden innen 2023. Mer enn 50% av energien som brukes av rent avfall kommer fra fornybare kilder .

Les mer om rent avfalls bærekraft her.