0

Je kar is leeg

EMAS

EMAS (het milieubeheer- en milieuauditsysteem) is een vrijwillig milieubeheersysteem voor bedrijven en organisaties om hun milieuprestaties te evalueren, te rapporteren en te verbeteren. Het is ontwikkeld door de Europese Commissie en is gebaseerd op internationale milieusystemen zoals ISO 14001; milieusysteem en -rapportage. De bedrijven die deelnemen aan EMAS verminderen voortdurend de emissies en het afval in hun bedrijf en minimaliseren ook het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en energie.

EMAS staat voor:

  • PrestatieEMAS ondersteunt organisaties bij het vinden van de juiste instrumenten om hun milieuprestaties te verbeteren. Deelnemende organisaties verbinden zich er vrijwillig toe hun milieueffecten te evalueren en te verminderen.
  • GeloofwaardigheidVerificatie door derden garandeert het externe en onafhankelijke karakter van het EMAS-registratieproces.
  • TransparantieHet verstrekken van openbare informatie over de milieuprestaties van een organisatie is een belangrijk aspect van EMAS. Organisaties bereiken een grotere transparantie, zowel extern via de milieuverklaring als intern door de actieve betrokkenheid van de werknemers.

Bedrijven en organisaties die zich bij EMAS hebben aangesloten, mogen het EMAS-logo en het EMAS-certificaat gebruiken.

Lees meer van EMAS internationaal websites.