Gedragsregels

De hoekstenen van de ethische principes van Weekendbee zijn onze mensen, ons bedrijf en onze verantwoordelijkheid.

Weekendbee opereert in een snelgroeiende zakelijke omgeving, waar uitdagingen worden gesteld door zowel steeds veranderende gebieden van verantwoord ondernemen als door meertrapsproductieketens.

Onze mensen:

Zonder vakbekwame en gemotiveerde medewerkers geen Weekendbee. Daarom is het voor ons van het grootste belang dat de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers voorop staat bij alles wat we doen. We bieden onze medewerkers hoogwaardige bedrijfsgezondheidszorg en stimuleren actief en zelfsturend welzijn door onder meer ondersteuning te bieden bij sportieve en culturele activiteiten.

Wij geloven dat Weekendbee ook zal slagen door de beste mensen aan te nemen en hen de vrijheid en verantwoordelijkheid te geven om hun vaardigheden optimaal te benutten.

We erkennen de uitdaging om diversiteit in ons bedrijf te vergroten en proberen hier actief rekening mee te houden in onze werving en partnerselectie.

De hoekstenen van onze verantwoordelijkheid jegens onze medewerkers zijn:

 • Diversiteit en gelijke kansen respecteren en intimidatie veroordelen
 • Leef arbeidswetten na en respecteer collectieve overeenkomsten
 • Onze medewerkers hebben volledige en gelijke kansen om hun eigen professionele vaardigheden te ontwikkelen
 • Wij veroordelen kinderarbeid en dwangarbeid met klem. We verwachten van onze leveranciers dat ze deze waarden delen en daarnaar handelen.
Onze zaken:

Gebieden van verantwoord ondernemen zijn onder meer supply chain management en het werken met verschillende belanghebbenden, zoals vrijwilligersorganisaties. Als snelgroeiend Company veranderen de belanghebbenden van Weekendbee voortdurend en we erkennen de noodzaak om een hoogwaardig partnerschap met alle belanghebbenden te ontwikkelen.

Ons leidende principe is niet om de winst op korte termijn te maximaliseren, maar om te streven naar een Sustainable, winstgevende onderneming op de lange termijn. Wij geloven dat dit ook de manier is waarop we al onze stakeholders bedienen, van medewerkers tot klanten en leveranciers.

We erkennen dat het op de markt brengen van verantwoord gemaakte producten ook eersteklas verantwoordelijkheid vereist van Weekendbee als Company. Daarom hebben we transparantie centraal gesteld in de verantwoorde bedrijfsvoering van Weekendbee.

We willen ook verantwoorde productie afdwingen van onze leveranciers, en op onze website maken we openlijk de Sustainability van elke fabrikant bekend.

De hoekstenen van Sustainability in ons bedrijf zijn:

 • We handelen open en transparant
 • Wij voldoen aan wet- en regelgeving
 • We respecteren onze partners en werken samen op een voor beide partijen voordelige manier
 • We respecteren onze waarden van verantwoordelijkheid, moed, vriendelijkheid en respect voor onze belanghebbenden en onze partners.
Onze verantwoordelijkheid:

Verantwoordelijkheid is een breed begrip en betekent als zodanig niets zonder nadere toelichting. In al onze communicatie proberen we altijd duidelijk te zijn over wat we bedoelen als we het over Sustainability hebben.

Naast verantwoord vervaardigde producten streven wij in onze eigen bedrijfsvoering naar voorbeeldige Sustainability .

De hoekstenen van Sustainability zijn:
 • Onze ethische waarden zijn gebaseerd op de mensenrechten van de VN en het respect daarvoor. We verbinden ons er ook toe en eisen van onze partners dat ze zich verplichten tot het respecteren van de mensenrechten van de VN en het VN-verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).
 • We streven ernaar om een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achter te laten in onze activiteiten. We monitoren en rapporteren onze jaarlijkse CO2-voetafdruk in onzeSustainability .
 • Onze activiteiten zijn gebaseerd op een verbintenis om:CO2-neutraal bedrijf praktijken. Emissies die we niet kunnen elimineren, worden gecompenseerd in Gold Standard gecertificeerde projecten of lokale Finse projecten.
 • We willen een voorbeeldige bedrijfsburger zijn