Bluesign® on ratkaisu kestävään ja vastuulliseen tekstiilituotantoon. Sillä pyritään minimoimaan tekstiilituotannon ympäristövaikutukset sekä takaamaan kuluttajille mahdollisuus ostaa vastuullisesti tuotettuja tekstiileitä.

Ympäristövaikutuksiin, terveyteen ja tuotannon turvallisuuteen liittyvä maailmanlaajuinen hyväksymismerkintä bluesign® helpottaa kuluttajia ja toimittajia vakiinnuttamaan tekstiilien ympäristöä koskevat standardit vaarantamatta toimivuutta, laatua ja suunnittelua.

Toisin sanoen: Sen sijaan, että testataan vasta valmista tuotetta, bluesign® -standardi arvioi koko tuotantoketjua raaka-aineista aina valmiiseen tuoteeseen saakka. Tavarantoimittajien, valmistajien, jälleenmyyjien ja brändien täytyy käydä läpi tiukat testit täyttääkseen bluesign® -standardin kriteerit.

Bluesign® -standardin myötä kuluttaja voi luottaa materiaalien vastuulliseen käyttöön sekä tuotantoprosessin ympäristöystävällisyyteen ja turvallisuuteen. Tämän tuloksena tekstiiliteollisuuden on mahdollista hyödyntää luonnonmateriaaleja vastuullisesti, vähentää veden käyttöä sekä päästöjä ilmastoon, kehittää jäteveden käsittelyä ja kokonaisuutena pienentää ekologista jalanjälkeä.

Bluesign® järjestelmä perustuu seuraaviin periaatteisiin:

  • Resurssien tuottavuus
  • Kuluttajaturvallisuus
  • Ilmaan joutuvat päästöt
  • Veteen joutuvat päästöt
  • Työterveys ja -turvallisuus

Bluesign® on määritellyt tarkat ja konkreettiset kriteerit jokaiselle tuotannon vaiheelle, perustuen riskien arviointiin. Seuraavien kolmen kriteerin perusteella voidaan taata maksimaalinen vastuullisuus koko tekstiilituotannon tuotantoketjussa:

  • Kriteerit raaka-aineille
  • Kriteerit valmistusprosessille
  • Kriteerit valmiille tuotteelle