tentree udržitelnost - stránka produktu

tentree vytváří ambiciózní venkovní produkty pro ty, kteří se ztotožňují s venkovním prostředím, ale nejsou jím definováni. tentree motivuje a podporuje péči o životní prostředí prostřednictvím oděvů šetrných k Zemi.

tentree vychází z přesvědčení, že máme odpovědnost za ochranu a zachování světa, ve kterém žijeme. Kupte si jeden a tentree zasadí deset rostlin. Rozvíjejme přírodu, deset stromů najednou.