Udržitelnost Mandaly - stránka produktu

Udržitelnost Mandaly

V Mandalaje každá kolekce vyrobena výhradně z přírodních nebo recyklovaných surovin, které byly pěstovány ekologicky, aby se šetřily zdroje.Mandala udržuje dlouhodobé partnerství se svými výrobními závody. Společnost se bezpodmínečně zavazuje udržovat celý svůj dodavatelský řetězec transparentní a zajistit, aby všichni pracovníci zapojení do výrobní linky dostávali spravedlivou mzdu a byli sociálně pojištěni.