0

Vognen din er tom

Adferdskode

Hjørnesteinene i Weekendbees etiske prinsipper er vårt folk, vår virksomhet og vårt ansvar.

Weekendbee opererer i et raskt voksende forretningsmiljø, der utfordringer stilles både av stadig skiftende områder med ansvarlig virksomhet og av flertrinns produksjonskjeder.

Vårt folk:

Uten dyktige og motiverte ansatte ville det ikke være noen weekendbee. Derfor er det av største betydning for oss at helsen og sikkerheten til våre ansatte er en prioritering i alt vi gjør. Vi gir våre ansatte høykvalitets yrkesmessige helsehjelp og oppmuntrer til aktiv og selvstyrt velvære ved å tilby støtte til sport og kulturelle aktiviteter, blant annet.

Vi tror at ved å ansette de beste menneskene og gi dem frihet og ansvar for å utnytte ferdighetene sine best mulig, vil Weekendbee også lykkes.

Vi anerkjenner utfordringen med å øke mangfoldet i vår virksomhet og søker aktivt å ta hensyn til dette i vårt rekrutterings- og partnervalg.

Hjørnesteinene i vårt ansvar overfor våre ansatte er:

 • Respekterer mangfold og like muligheter og fordømmende trakassering
 • Overholde arbeidslover og respektere kollektive avtaler
 • Våre ansatte har fulle og like muligheter til å utvikle sine egne faglige ferdigheter
 • Vi fordømmer sterkt barnearbeid og tvangsarbeid. Vi forventer at leverandørene våre skal dele disse verdiene og handle deretter.
Vår virksomhet:

Områder med ansvarlig virksomhet inkluderer styring av forsyningskjeden og samarbeid med forskjellige interessenter som frivillige organisasjoner. Som et raskt voksende selskap endrer Weekendbees interessenter stadig, og vi anerkjenner behovet for å utvikle et partnerskap av høy kvalitet med alle interessenter.

Vårt ledende prinsipp er ikke å maksimere fortjenesten på kort sikt, men å strebe etter bærekraftig, langsiktig, lønnsom virksomhet. Vi tror at det også er slik vi betjener alle våre interessenter, fra ansatte til kunder og leverandører.

Vi erkjenner at markedsføring på en ansvarlig måte produserer produkter også krever førsteklasses ansvar fra Weekendbee som selskap. Derfor har vi satt åpenhet i hjertet av Weekendbees ansvarlige forretningspraksis.

Vi ønsker også å utpresse ansvarlig produksjon fra våre leverandører, og på vår hjemmeside avslører vi åpent hver produsents bærekraftskriterier.

Hjørnesteinene i bærekraft i vår virksomhet er:

 • Vi handler åpent og transparent
 • Vi overholder lovgivning og forskrifter
 • Vi respekterer våre partnere og jobber sammen på en gjensidig fordelaktig måte
 • Vi respekterer våre verdier av ansvar, mot, vennlighet og respekt for våre interessenter og våre partnere.
Vårt ansvar:

Ansvar er et bredt konsept, og som sådan betyr ikke noe uten ytterligere avklaring. I all vår kommunikasjon prøver vi alltid å være tydelige på hva vi mener når vi snakker om bærekraft.

I tillegg til ansvarlig produserte produkter, streber vi etter eksemplarisk bærekraft i vår egen virksomhet.

Hjørnesteinene i bærekraft er:
 • Våre etiske verdier er basert på FNs menneskerettigheter og respekt for dem. Vi forplikter oss også til og krever at våre partnere forplikter seg til å respektere FNs menneskerettigheter og FNs International Labour Organization (ILO) -konvensjon.
 • Vi streber etter å forlate et så lite karbonavtrykk som mulig i vår virksomhet. Vi overvåker og rapporterer vårt årlige karbonavtrykk i vårt Bærekraftsrapport.
 • Vår virksomhet er basert på en forpliktelse til Karbon nøytral virksomhet praksis. Utslipp som vi ikke er i stand til å eliminere er utlignet i gullstandardsertifiserte prosjekter eller lokale finske prosjekter.
 • Vi ønsker å være en eksemplarisk bedriftsborger