Baltic Sea Collection

Sunne hav og hav er avgjørende for vår verden. Hjemhavet vårt, Østersjøen, lider av alvorlig overgjødsling som har en effekt på havdyrbestanden og hverdagen vår. Lang tid ingen sjømelding vil øke bevisstheten om årsaken og støtte Østersjøen.

5 € vil bli gitt til Baltic Sea Action Group Fra salg av hver baltisk veldedighetsorganisasjon. Donert beløp vil bli brukt til handlingene mot overgjødsling av Østersjøen og klimaendringene ved å støtte gjenvinning av gjødsel og bærekraftig næringskjede.

Baltic Sea Collection

No products found