Gerecycled katoen

Gerecycled katoen wordt gemaakt van afval of overgebleven stoffen, waarbij de stof wordt omgezet in een katoenvezel. Het gebruik van gerecycled katoen vermindert het gebruik van nieuw katoen en dus aanzienlijk water, CO2 en andere effecten van de katoenteelt.

Waarom gerecycled katoen?

Katoen is een van de meest gebruikte stoffen in de kledingindustrie, maar ook een van de meest onecologische. Katoen is een zeer pesticide-intensief gewas en deze pesticiden vervuilen de bodem en vervuilen rivieren en grondwater. Het kweken van katoen vereist ook een grote hoeveelheid water. Dit veroorzaakt verzilting van de bodem, vooral in droge gebieden.

Ook de katoenproductie draagt bij aan klimaatverandering. Meststoffen worden geproduceerd met behulp van aanzienlijke hoeveelheden eindige energiebronnen (1,5% van het jaarlijkse energieverbruik in de wereld), waarbij grote hoeveelheden koolstofdioxide vrijkomen. Bovendien leidt de overmatige toepassing van nitraten op landbouwgrond ertoe dat ze worden omgezet in lachgas ("lachgas"), een broeikasgas dat 300 keer destructiever is dan CO2 in termen van opwarming van de aarde.

Conventionele katoenproductie heeft ook sociale en economische risico's, vooral voor kleine boeren in ontwikkelingslanden. Pesticiden zijn giftig en schadelijk, ook voor de boeren en hun families. Het overmatige gebruik van schadelijke chemicaliën veroorzaakt bodemdegradatie die het vermogen om voedingsstoffen en water vast te houden vermindert. Als gevolg hiervan moeten boeren meer investeren om nieuwe opbrengsten te vinden.

Dit zijn slechts enkele redenen waarom biologisch of gerecycled katoen een duurzamere keuze is.