0

Je kar is leeg

Pure Wasteduurzaamheid

Wij verwachten dat de merken die wij in onze collectie opnemen, voldoen aan onze duurzaamheidscriteria. Onze criteria bestaan uit acties die rekening houden met het milieu, de sociale omstandigheden en het klimaat. Dit is hoe Pure Waste voldoet aan onze criteria:

Milieu:

Merk gebruikt milieuvriendelijke grondstoffen voor meer dan 70% van zijn volume.

 • Pure Waste De stoffen zijn gemaakt van 100% gerecycleerde materialen. Ze zijn een mengsel van twee materialen: katoen dat wordt verzameld bij naaimachines of uit afgedankte kleding, en polyester dat wordt gemaakt van gerecycleerde PET-flessen.

  Het merk rapporteert over de uitvoering van zijn milieubeleid met betrekking tot de 'natte processen' binnen de productiecyclus, zoals het bleken en verven van grondstoffen.

  • Pure Waste hun producten niet verven. De door Pure Waste is afkomstig van restjes katoen van naaifabrieken en afgedankte kledingstukken, en de kleur van het toekomstige product wordt bepaald door het verzamelde afval, dus er hoeven geen kleurstoffen te worden gebruikt. De uiteindelijke stof wordt gewassen met niet-giftige enzymen en Pure Waste gebruikt in geen enkel stadium van de productie chemicaliën.

  Het merk heeft ten minste drie verdachte chemische groepen, zoals ftalaten of perfluorhoudende chemicaliën, uit de gehele productie geëlimineerd.

  • Pure Waste gebruikt in geen enkel stadium van de productie schadelijke chemicaliën. Al hun grondstoffen komen ook uit fabrieken die voldoen aan de REACH-wetgeving. REACH verbiedt het gebruik van onder andere azokleurstof, formaldehyde, chroom, cadmium en nikkel. Alle afgewerkte materialen voldoen aan de REACH-regelgeving en de eindproducten zijn ook PFC-vrij.

  Het merk rapporteert welk percentage van zijn verpakkingsmaterialen hernieuwbaar is of gemaakt is van gerecycleerde materialen, en het merk implementeert concrete beleidsmaatregelen die de milieu-impact van zijn verpakkingsmaterialen hebben verminderd.

  • Pure Waste gebruikt alleen gerecycled karton en gerecycled plastic in haar verpakkingen. Ze verpakken hun producten ook niet in individuele plastic zakken, maar gebruiken grotere zakken waar 10 tot 15 producten in passen. In 2020 zijn zij ook begonnen met het gebruik van gerecycleerde kartonnen dozen voor het vervoer, waardoor zij hun kartongebruik met 70% per jaar hebben kunnen verminderen.

  Het merk stimuleert de levensduur van producten door het aanbieden van een levenslange garantie, reparatiediensten of het ondersteunen van het retourneren of hergebruiken van kleding.

  • Pure Waste biedt goede verzorgingsinstructies voor zijn producten om de levensduur van de kleding te verlengen. Pure Waste verzamelt alle Pure Waste kleding die het einde van zijn levensduur heeft bereikt. In 2020 hebben ze alle ingeleverde kleding verzameld en gerecycled tot nieuwe stof in het kader van het Telaketju II-project. In 2021 werden van deze stoffen testproducten gemaakt en deze ontwikkeling zal in de toekomst worden voortgezet.

  Het merk steunt milieu-NGO's of andere organisaties om milieuduurzaamheid te bevorderen

  • Pure Waste steunt de Finse vereniging voor natuurbehoud (Suomen luonnonsuojeluliitto). Zij zijn een nationale NGO die biodiversiteit, duurzaam leven, milieubescherming en het behoud van cultureel erfgoed promoot.

   Sociale voorwaarden:

    Eerlijke sociale omstandigheden worden gecontroleerd door derden (Voor operaties buiten de EU)

    • De fabrieken gebruikt door Pure Waste worden gecontroleerd door het BSCI (Business Social Compliance Initiative) om ervoor te zorgen dat de normen inzake arbeidsomstandigheden, beste praktijken en productkwaliteit worden nageleefd.

    De herkomst van de materialen, het ontwerp en de productie wordt openlijk gedeeld.

    • Pure Waste heeft een volledige lijst van hun leveranciers gepubliceerd, met voor elke productgroep de fabriek en het exacte adres. Hun team in Helsinki is verantwoordelijk voor het productontwerp.

    Het merk volgt inkooppraktijken die leefbare lonen en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maken, zoals langdurige relaties met fabrieken en concentratie van de productie in een beperkt aantal fabrieken.

    • Pure Waste fabrieken voldoen aan lokale wetten, waaronder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN. Zij zorgen er ook voor dat de normen worden overtroffen en niet alleen gehaald. Pure Waste bezoekt regelmatig hun fabrieken en ondersteunt de Wet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Iedere werknemer in de fabriek krijgt een eerlijk en gelijk loon. Pure Waste zorgt ervoor dat elke werknemer een eerlijk leefbaar loon krijgt boven het minimumloon. Werknemers hebben arbeidscontracten en worden maandelijks betaald. Pure Waste betaalt ook de sociale premies van haar werknemers en serveert hun eten. Alle werknemers krijgen eerlijke werktijden en een eerlijke werkomgeving. Het is belangrijk om Pure Waste dat alle werknemers eerlijk worden behandeld en dat er voor hun welzijn op het werk wordt gezorgd.

    Open lijst van directe leveranciers die gezamenlijk voor meer dan 90% van het inkoopvolume hebben bijgedragen

    • Pure Waste deelt openlijk informatie over zijn fabrieken en is ook open over de volumes die hij in deze landen produceert. U kunt de volledige lijst vinden hier vinden.

    Pure Waste De productie vindt vooral plaats in de risicolanden India en Bangladesh, maar ook in Finland en Estland. De fabriek in Zuid-India is BSCI (Business Social Compliance Initiative) geauditeerd en de eigenaar is een van de Pure Waste's aandeelhouders, wat heeft gezorgd voor een veilige en betrouwbare samenwerking. Ze zijn ook begonnen Pure Waste India in India om een nauwere samenwerking mogelijk te maken. De fabriek in Bangladesh is ook BSCI-geauditeerd en de gebouwen hebben verplichte Accord- en Alliance-certificaten.
    Pure Waste verbindt zich niet publiekelijk tot een benchmark voor leefbare lonen met vastgestelde lonen per productieregio of fabriek en ondersteunt geen sociale NGO's of andereorganisaties om sociale duurzaamheid te bevorderen.

    Klimaat:

    Heeft het merk de jaarlijkse absolute klimaatvoetafdruk van zijn 'eigen bedrijfsvoering' gepubliceerd, en heeft het een totale absolute klimaatvoetafdruk reductie gerealiseerd ten opzichte van het resultaat van het voorgaande verslagjaar?

    • Pure Waste erin geslaagd om de totale CO2-voetafdruk van 2019 tot 2020 met 10% te verminderen. Hun doel is om tegen 2025 koolstofneutraal te zijn door tegen 2023 de beste compensatiemethode te vinden. Volgens de nieuwe milieueffectberekening gebruiken zij ook 99,9% minder water en is hun koolstofuitstoot ongeveer 50% lager dan bij vergelijkbare producten die van nieuwe materialen zijn gemaakt.

    Is ten minste 50% van de elektriciteit die het merk gebruikt afkomstig van hernieuwbare bronnen, zoals wind- of zonne-energie?

    • Meer dan 50% van de energie gebruikt door Pure Waste komt uit hernieuwbare bronnen. Windenergie is een van de belangrijkste energiebronnen in het fabrieksgebied en Pure Waste ook plannen om zonnepanelen te installeren op het dak van de fabriek. Pure Waste kantoren gebruiken 100% hernieuwbare elektriciteit.

    Pure Waste's geschiedenis, waarden en duurzaamheid

    Pure Waste is een pionier in textielrecycling in Helsinki. Ze maken producten van 100% gerecyclede stof en bewaren ten minste een deel van het ongebruikte katoen. Pure Waste's grondstof is afval uit de textielindustrie. Het afval wordt mechanisch gerecycled tot garen, stoffen en kleding van hoge kwaliteit. Pure Waste De producten zijn gemaakt van 100% gerecyclede vezels en bevatten 60% gerecyclede katoenvezel en 40% polyestervezel van gerecyclede flessen.Hun gerecyclede textiel biedt dezelfde kwaliteit en hetzelfde comfort als vergelijkbare producten gemaakt van nieuwe materialen.

    Pure Waste beperkt het gebruik van gerecycleerde materialen niet tot stoffen of kleding.Alle grondstoffen die ze gebruiken zijn voor 99% gerecycleerd. Ze hergebruiken alles wat mogelijk is, van kartonnen dozen tot tassen, en hun doel is om geproduceerde producten zo lang mogelijk in gebruik te houden voordat ze worden gerecycled tot nieuwe producten.

    Pure Waste wil een pionier zijn door te praten over de uitstoot van de textielindustrie en je kunt de uitstootcijfers voor het water (H2O) en de koolstofvoetafdruk (CO2e) van elk product naast het product in hun online shop vinden.Ze hechten ook veel waarde aan transparantie in al hun activiteiten en moedigen een open discussie met iedereen aan. Het is ook belangrijk voor Pure Waste om een cultuur van voortdurend leren en ontwikkelen te handhaven. Ze zeggen dat ze al veel bereikt hebben, maar ze zijn nog lang niet klaar.

    Pure Wastezijn fabrieken of stoffen hebben ook voldaan aan de criteria voor deze certificeringen:

    Alle producten:

    • GRS - (Global Recycled Standard) certificaat
    • SEDEX - wereldwijd samenwerkingsplatform voor dienstverleners op het gebied van ethische handel, gericht op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de wereldwijde toeleveringsketens.
    • BSCI - (Business Social Compliance Initiative) certificaat