Organisch katoen

Biologisch katoen is katoen dat is geproduceerd en gecertificeerd volgens biologische landbouwnormen. De productie ervan ondersteunt de gezondheid van bodems, ecosystemen en mensen door gebruik te maken van natuurlijke processen in plaats van kunstmatige inputs. Belangrijk is dat de biologische katoenteelt het gebruik van giftige chemicaliën of GGO's (genetisch gemodificeerde organismen) niet toestaat. In plaats daarvan combineert het traditie, innovatie en wetenschap om de gedeelde omgeving ten goede te komen en een goede kwaliteit van leven voor alle betrokkenen te bevorderen.

De impact van de katoenteelt is groot voor het milieu en het ecosysteem. De huidige katoenproductiemethoden zijn ecologisch onhoudbaar. De meest prominente milieueffecten zijn het gevolg van het gebruik van landbouwchemicaliën, meststoffen en pesticiden, en het verbruik van water. Biologisch katoen is veel milieuvriendelijker.

Voordelen van biologisch katoen

Effecten op bodem, lucht en water: Het telen van biologisch katoen beschadigt de bodem niet en heeft minder impact op de lucht. Het waterverbruik is zelfs 91% lager dan bij conventioneel katoen. Er komen geen schadelijke chemicaliën in het water terecht. Ook is het energieverbruik 62% lager.

Biologisch: Het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GGO) is ten strengste verboden

Geen pesticiden en andere giftige chemicaliën: Natuurlijke insectenwerende middelen gewonnen uit planten worden gebruikt om ongedierte te verwijderen.

Veilig werken: Het verbouwen van biologisch katoen houdt boeren en hun gezinnen veilig. Ze worden niet blootgesteld aan giftige chemicaliën in het veld of via hun voedsel- en watervoorziening. Het betekent ook dat boeren meer dan één gewas verbouwen dat hun voedsel en inkomen aanvult.

Het telen van biologisch katoen heeft meer dan 90% minder uitstoot van broeikasgassen dan het telen van conventioneel katoen.

Fairtrade Foundation heeft een eigen label gecreëerd voor Fairtrade Cotton.Fairtrade stimuleert duurzame katoenproductie en is de enige standaard die economische voordelen biedt, door middel van een gegarandeerde Fairtrade minimumprijs en extra Fairtrade Premium voor zaadkatoenboeren.