GRS - Global Recycled Standard

GRS-logo

De Global Recycled Standard (GRS) werd oorspronkelijk ontwikkeld door Control Union Certifications in 2008. De GRS is een internationale, vrijwillige, volledige productnorm die eisen stelt aan de certificering door derden van gerecycleerde inhoud, chain of custody, sociale en milieupraktijken en chemische beperkingen.

De GRS is bedoeld om tegemoet te komen aan de behoeften van bedrijven die de gerecycleerde inhoud van hun producten (zowel eindproducten als halffabricaten) willen controleren en verantwoorde sociale, milieu- en chemische praktijken bij hun productie willen verifiëren. De doelstellingen van de GRS zijn het vaststellen van eisen om te zorgen voor accurate claims over de inhoud en goede arbeidsomstandigheden, en dat schadelijke milieu- en chemische effecten tot een minimum worden beperkt. Dit omvat bedrijven in egreneren, spinnen, weven en breien, verven en drukken en stikken in meer dan 50 landen.

Door verificatie door derden motiveren wij uw (kwaliteits)claim onafhankelijk richting uw klanten. Bovendien kunnen traceerbaarheid en besmettingsrisico's beter worden beheerd door uw managementsysteem en/of uw product te certificeren.