0

Je kar is leeg

Bluesign systeem - oplossing voor een duurzame textielproductie

Systematische aanpak

Het onafhankelijke bluesign® systeem volgt de unieke aanpak om de milieueffecten gedurende het gehele productieproces te minimaliseren. Het zogenaamde Input Stream Management zorgt ervoor dat alle tijdens het productieproces toegepaste stoffen en grondstoffen al voorafgaand aan de productie worden gecontroleerd. Met andere woorden: In plaats van het testen van eindproducten wordt het bluesign® systeem toegepast op het punt waar de productie begint. Dit betekent dat leveranciers, fabrikanten, detailhandelaren en merken strenge tests moeten ondergaan om na te gaan of aan de bluesign® criteria wordt voldaan.

Minimaliseren van risico's voor consumenten en het milieu

De focus van het bluesign® systeem garandeert de toepassing van duurzame ingrediënten in een schoon proces waar uiteindelijk een veilig geproduceerd product staat. Hierdoor beheert de textielindustrie de natuurlijke hulpbronnen op een gezonde en verantwoorde manier, vermindert zij de uitstoot van water en lucht, verbetert zij haar afvalwaterzuivering en verkleint zij in het algemeen haar ecologische voetafdruk.

Met deze holistische benadering verenigt het bluesign® systeem alle partners van de textielindustrie om wereldwijd een milieuvriendelijke, duurzame textielproductie te realiseren.

De 5 bluesign® principes

Het bluesign® systeem is gebaseerd op vijf principes:

  • Productiviteit van de hulpbronnen
  • Veiligheid voor de consument
  • Uitstoot van water
  • Luchtemissie
  • Gezondheid en veiligheid op het werk

De bluesign® criteria

Het bluesign® systeem definieert concrete criteria voor elk productieniveau op basis van uitgebreide risicobeoordelingen. Volgens de vijf principes zorgen deze criteria voor maximale duurzaamheid in de gehele textielketen:

  • Criteria voor ingrediënten
  • Criteria voor de productieprocessen
  • Criteria voor eindproducten
Lees meer over bluesign® systeem van bluesign® website