GRS - Global resirkulert standard

Grs-logo

Den globale resirkulerte standarden (GRS) ble opprinnelig utviklet av Control Union-sertifiseringer i 2008. GRS er en internasjonal, frivillig, full produktstandard som setter krav til tredjeparts sertifisering av resirkulert innhold, varetektskjede, sosiale og miljømessige praksis og kjemikalie begrensninger.

GRS er ment å imøtekomme behovene til selskaper som ønsker å verifisere det resirkulerte innholdet i produktene sine (både ferdige og mellomliggende) og å verifisere ansvarlig sosial, miljømessig og kjemisk praksis i deres produksjon. Målene med GRS er å definere krav for å sikre nøyaktige innholdskrav og gode arbeidsforhold, og at skadelige miljø- og kjemiske virkninger minimeres. Dette inkluderer selskaper i gining, spinning, veving og strikking, farging og utskrift og søm i mer enn 50 land.

Gjennom tredjepartsverifisering motiverer vi din (kvalitet) krav uavhengig overfor kundene dine. Videre kan sporbarhets- og forurensningsrisiko styres bedre ved å sertifisere styringssystemet ditt og/eller produktet ditt.