EMAS

EMAs (Eco-Management and Audit Scheme) er et frivillig miljøstyringssystem for selskaper og organisasjoner for å evaluere, rapportere og forbedre deres miljøytelse. Den er utviklet av EU -kommisjonen og er basert på internasjonale miljøsystemer som ISO 14001; miljøsystem og -rapportering. Selskapene som driver med EMA -er, reduserer stadig utslipp og avfall i virksomheten og minimerer også bruken av naturressurser og energi.

EMAs står for:

  • OpptredenEMAS støtter organisasjoner i å finne de riktige verktøyene for å forbedre miljømessige resultater. Deltakende organisasjoner forplikter seg frivillig til både å evaluere og redusere miljøpåvirkningen.
  • TroverdighetTredjepartsverifisering garanterer den eksterne og uavhengige karakteren av EMAS-registreringsprosessen.
  • ÅpenhetÅ gi offentlig tilgjengelig informasjon om en organisasjons miljøprestasjoner er et viktig aspekt ved EMA. Organisasjoner oppnår større åpenhet både eksternt gjennom miljøerklæringen og internt gjennom ansattes aktive engasjement.

Bedrifter og organisasjoner som er forpliktet til EMAS, har lov til å bruke EMAS-Logo og EMAS-sertifikat.

Les mer fra EMAS International nettsteder.