Παγκόσμιο Πρότυπο Organic Κλωστοϋφαντουργίας - GOTS

Το Global Organic Textile Standard (GOTS) είναι το παγκοσμίως κορυφαίο πρότυπο επεξεργασίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για Organic ίνες, συμπεριλαμβανομένων οικολογικών και κοινωνικών κριτηρίων, που υποστηρίζεται από ανεξάρτητη πιστοποίηση ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Ο στόχος του προτύπου είναι να ορίσει παγκοσμίως αναγνωρισμένες απαιτήσεις που διασφαλίζουν την Organic κατάσταση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, από τη συγκομιδή των πρώτων υλών, έως την περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνη παραγωγή έως την επισήμανση, προκειμένου να παρέχει μια αξιόπιστη διασφάλιση στον τελικό καταναλωτή. Οι μεταποιητές και οι κατασκευαστές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν τα Organic υφάσματα και τα ενδύματα τους με μία πιστοποίηση αποδεκτή σε όλες τις μεγάλες αγορές.

Το πρότυπο καλύπτει την επεξεργασία, την κατασκευή, τη συσκευασία, την επισήμανση, το εμπόριο και τη διανομή όλων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που κατασκευάζονται από τουλάχιστον 70% πιστοποιημένες Organic φυσικές ίνες. Τα τελικά προϊόντα μπορεί να περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε προϊόντα από ίνες, νήματα, υφάσματα, ρούχα και οικιακά υφάσματα. Το πρότυπο δεν θέτει κριτήρια για τα δερμάτινα προϊόντα.

Διαβάστε περισσότερα για τα λεπτομερή κριτήρια GOTS από τον ιστότοπο The Global Organic Textile Standard.