Weekendbee företag

Företaget bakom webbplatsen är Weekendbee Oy, ett finskt företag.

Företags-ID:FI29180236

Postadress (ingen försäljning, leveranser eller hämtning):

Weekendbee Oy

Risto Rytin slips 33

00570 Helsingfors

Finland

Telefon/Whatsapp:+358405503400

info@ Weekendbee.com

Lageradress (ingen försäljning, leveranser eller hämtning):

helsingfors

Boomerang Distribution OÜ/ Weekendbee
PL 7420
00002 HELSINGFORS

Finland

Telefonnummer för inkommande leveranser:+358-40-9009800

Tallinn

Boomerang Distribution/ Weekendbee
Aasa tee 1
Toa
74201 Jõelähtme
ESTLAND
grindar 27-31

Telefonnummer för inkommande leveranser: +372 56110409

Fakturaadress:

Weekendbee Oy
29180236
PL 100
80020 Kollektor Scan
Elektronisk faktureringsadress:
(EDI/OVT-identifierare)
003729180236
Operatörs-ID
003721291126
Operatör
Maventa