Amfori

amfori


Amfori BSCI ondersteunt het streven van haar aangesloten bedrijven om ethische en sociale verantwoordelijkheid in hun internationale inkoop- en toeleveringsketens te bevorderen. De amfori BSCI-gedragscode fungeert als hulpmiddel. Het implementatiesysteem en de gedragscode achter het initiatief zijn gebaseerd op algemeen bekende internationale verdragen zoals de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de algemene afspraken en aanbevelingen van de ILO en OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. BSCI ontwikkelt de eigen activiteiten en die van de aangesloten ondernemingen door middel van audits, educatie, communicatie en beïnvloeding.

Verantwoordelijkheid en amfori BSCI

North Outdoor is sinds 2019 lid van amfori BSCI. Amfori BSCI (voorheen bekend als Business Social Compliance Initiative, BSCI) is een wereldwijd initiatief met als doel de arbeidsomstandigheden in wereldwijd opererende ketens te verbeteren. Wat North Outdoor betreft, willen we invloed uitoefenen op onze merinowol- en verpakkingsfabrieken in China. Samen met het initiatief krijgt North Outdoor meer kansen om verantwoorde acties op het gebied van arbeidsomstandigheden te garanderen, niet alleen in Finland, maar ook in China. Met de kansen die BSCI biedt, hebben we onze expertise in het bouwen van een verantwoorde inkoopketen verbeterd.

Als lidbedrijf verbinden we ons ertoe de ethische regels en gedragscode van amfori BSCI te volgen. Deze regels zijn ook opgenomen in de activiteiten van de inkoopketens van bedrijven en het doel is om deze continu te verbeteren. De gedragscode neemt onder meer stelling tegen het verbod op het gebruik van kinderarbeid en dwangarbeid, gezondheid op het werk, veilige arbeidsomstandigheden, verbod op discriminatie, milieubescherming, specifieke bescherming van jongeren op het werk en het recht van werknemers om zich te organiseren en te onderhandelen.

North Outdoor en fabrieken in China

North Outdoor wordt beschouwd als een kleine besteller op de Chinese markt. De gedragscode van amfori BSCI is de beste manier om een positieve impact te hebben op de lokale bedrijfs- en werkcultuur. De gedragscode zal de basis vormen voor de samenwerking, ook in die gevallen waarin de Chinese fabriek van North Outdoor producten voor andere bedrijven vervaardigt. Het lidmaatschap van North Outdoor bij amfori BSCI is waardevol omdat het aandeel van één merk in de productie van de fabriek niet significant is.

We willen de producenten van onze inkoopketen de boodschap overbrengen over de gedragscode van amfori BSCI en werken samen met de fabrieken om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

We hebben alle fabrieken bezocht die North Outdoor gebruikt. Het meest recente bezoek vond plaats in april 2019. North Outdoor heeft ook een lokale medewerker aangenomen die constant in contact staat met de Chinese fabrieken. Het doel van deze actie is om tot een nauwere samenwerking en communicatie met de fabrieken te komen.

North Outdoor en toezicht op de fabrieken

De producten die tot de MADEINFINLAND-collectie van North Outdoor behoren, worden vervaardigd in een Finse fabriek. Onze andere producten worden vervaardigd in China. Wij van onze kant willen de verantwoordelijkheid in China bevorderen. We brengen 2 tot 4 keer per jaar persoonlijke bezoeken aan de fabrieken. Bezoeken worden gedaan door zowel ons Finse als lokale personeel. Daarnaast worden de Chinese fabrieken gecontroleerd door een derde partij. Wij zijn lid van amfori BSCI. Onze productleveranciers zullen zich ook moeten committeren aan de principes van de BSCI-gedragscode.

Voorafgaand aan de audit zal de fabriek een self-assessment uitvoeren volgens een BSCI-template. Daarna vindt er een audit plaats in de fabriek, door een onpartijdige, in China opererende partij, goedgekeurd door SAI (Social Accountability International). Een professionele audit door een derde partij zal de transparantie en betrouwbaarheid van de activiteiten verbeteren. De audit geeft ons de basis voor het opstellen van een plan van te corrigeren acties.

We volgen nauwgezet de auditrapporten van fabrieken. Het gemiddelde cijfer van de fabrieken die North Outdoor gebruikt is C (aanvaardbaar). In verschillende gebieden behaalden de fabrieken de klassen A (zeer goed) en B (goed). De enige reden voor het gemiddelde cijfer C is het periodieke overwerk van de medewerkers van de fabriek, waarvoor het cijfer D (onvoldoende) is. Auditing alleen zal de arbeidsomstandigheden in China niet verbeteren.

In onze fabrieken zijn de mogelijkheden om werknemers te beïnvloeden goed, en lange werktijden zijn ook de eigen wens van de werknemers. Er wordt periodiek zoveel geproduceerd in de fabrieken, dat er overwerk mogelijk is. Voor overwerk wordt een passende overwerkvergoeding betaald. Wat betreft overwerk in de door ons gebruikte fabrieken gaat het niet om dwangarbeid, maar om vrijwillig overwerk waarvoor een extra vergoeding wordt betaald.

Garens

North Outdoor gebruikt garens geproduceerd door Südwolle Group in INTENSE, ACTIVE, SENSITIVE, ARCTIC en LAAVU collecties. Südwolle Group produceert 100% wolgarens en wolmixgarens. Südwolle Group legt bij al hun activiteiten de nadruk op milieubescherming en sociale en duurzame ontwikkeling. Het bedrijf staat alom bekend om de hoge kwaliteit, milieuvriendelijkheid en goed human resource management. De biologische producten van het bedrijf worden transparant en verantwoord geproduceerd. Südwolle is opgericht in 1966 en het hoofdkantoor is gevestigd in Neurenberg in Duitsland. Südwolle heeft wereldwijd 3200 medewerkers. De fabrieken van het bedrijf zijn gevestigd in Duitsland, Italië, Polen, Roemenië, Bulgarije en China.

De garens van de MADEINFINLAND-collectie worden vervaardigd in de Italiaanse spinnerij Lanerossi Filati. De wol is afkomstig uit Zuid-Amerika en Australië. Het bedrijf legt de nadruk op verantwoordelijkheid en duurzame ontwikkeling in al hun activiteiten. Hoogwaardige Lanerossi Filati-garens die door North Outdoor worden gebruikt, zijn Woolmark- en Oeko-Tex-gecertificeerd..