EMAS

EMAS (The Eco-Management and Audit Scheme) er et frivillig miljøledelsessystem for bedrifter og organisasjoner for å evaluere, rapportere og forbedre deres miljøprestasjon. Den er utviklet av EU-kommisjonen og er basert på internasjonale miljøsystemer som ISO 14001; miljøsystem og -rapportering. Selskapene som er engasjert i EMAS reduserer stadig utslipp og avfall i sin virksomhet og minimerer også bruken av naturressurser og energi.

EMAS står for:

  • Ytelse:EMAS støtter organisasjoner i å finne de riktige verktøyene for å forbedre deres miljøprestasjon. Deltakende organisasjoner forplikter seg frivillig til både å evaluere og redusere deres miljøpåvirkning.
  • Troverdighet:Tredjepartsverifisering garanterer den eksterne og uavhengige karakteren til EMAS-registreringsprosessen.
  • Åpenhet:Å gi offentlig tilgjengelig informasjon om en organisasjons miljøprestasjoner er et viktig aspekt ved EMAS. Organisasjoner oppnår større åpenhet både eksternt gjennom miljøredegjørelsen og internt gjennom ansattes aktive involvering.

Bedrifter og organisasjoner som er forpliktet til EMAS har lov til å bruke EMAS-logoen og EMAS-sertifikatet.

Les mer fra EMAS internasjonale nettsteder .